Bitcoin
$ 19,299
Ethereum
$ 1,610.4
Litecoin
$ 179.14
XRP
$ 0.4642

Opinion